o databázi

Již od středověku byla česká země domovem více etnik, během 19. století však v procesu rozvoje občanské a národní společnosti stanuli Češi a Němci na opačných stranách barikády. Zatímco první získávali stále významnější postavení, bojovali druzí o uchování svých pozic. Každý národ se přitom snažil o vymezení a obhájení své vlastní identity. I proto stálo umění reprezentující české Němce až donedávna mimo zájem českých historiků umění. V dějinách českého umění 19. století nebylo místo ani pro díla vytvořená v Čechách architekty pocházejícími z rakouských či německých zemí. K naprostému zapomenutí však byla odsouzena především tvorba českých Němců.

Úkolem předkládané databáze je zaplnit tuto trhlinu, a seznámit tak širší veřejnost s architekty a stavbami, které dlouho neměly místo v kánonu „českých“ dějin umění, patří však ke kulturnímu dědictví české země. Obsahuje biografická data architektů působících v Čechách a náležejících k místní německé národní společnosti, stejně jako data přespolních architektů rakouských a německých, kteří zde zanechali nějaké své dílo. V databázi staveb a projektů je zahrnuta nejen jejich tvorba, ale i stavby sloužící českým Němcům, které navrhovali architekti řazení mezi české umělce. Až do počátku sedmdesátých let 19. století mohl i stavbu s mimořádným německým národním étosem projektovat architekt hlásící se k české národní společnosti.

Jedním z cílů databáze a výstavy je upozornit na společné rysy architektury obou národů, proto jsme se soustředili na starší období, kdy proces postupné národní diferenciace teprve probíhal: od revoluce roku 1848 až po definitivní rozkol Čechů a Němců při přípravě Jubilejní výstavy roku 1891. Měla být výstavou zemskou, ale druhý z obou zemských národů se jí už neúčastnil. Pro velký zájem jsme však nakonec do databáze zařadili i architekturu a umělce mimo vymezenou periodu, a to až do konce druhé světové války. Data z mladších období jsou však zatím jen zlomkovitá. Doplňování údajů a obrazového materiálu bude probíhat kontinuálně i v budoucnu, proto budeme rádi za Vaše připomínky, komentáře a upozornění na případné nedostatky.

Databáze i výstava byly připraveny v rámci výzkumného projektu Katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze s názvem „Umění, architektura, design a národní identita“, který podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI, DF12P01OVV041).

Za poradu a inspiraci děkujeme projektu usti-aussig.net.


kontakt na autorku

Věra Laštovičková
v.lastovicka@seznam.cz