Georg Eckler

působiště

Praha


prameny a literatura

Tech.Bl. 14, 1882, s. 264 - úmrtí