Gottlob Engelhardt
1812 – 1876

působiště

Kassel, Münster


prameny a literatura

Von Kassel nach Konstantinopel. kat. výst. 2003


dílo

1868 Hořovice zámek – přestavba