Max Fleischer
1841 – 1905

působiště

Wien


dílo

1887 České Budějovice synagoga F. A. Gerstnera
1888 Plzeň synagoga Sady pětatřicátníků 11
1890 1893 Emanuel Klotz, Plzeň synagoga Sady pětatřicátníků 11
1897 Sokolov synagoga Maxima Gorkého
1900 Pelhřimov synagoga Růžová