Rudolf Frey

dílo

1873 Všetaty nádraží
1874 Ústí nad Orlicí nádraží Nádražní
Hradec Králové nádraží