Max Hegele
1873 – 1945

působiště

Wien


dílo

1910 Karlovy Vary lázeňský dům soutěž
1911 Chomutov lázně městské a lidové soutěž
1913 Děčín hřbitov 2. cena
1914 Františkovy Lázně kolonáda (Stará) soutěž