Heinrich Anton Koechlin
1856 – 1938

působiště

Wien


dílo

České Budějovice gymnázium
Praha Lottoamtsrealitäten
Ústí nad Labem celní úřad