Eduard Labitzky
1828 – 1903

působiště

Karlovy Vary, od 1864 Opava


prameny a literatura

Pavel Šopák, E.L. v Opavě, Vlastivědné listy 23, 1997, č. 1, s. 29-33.


dílo

1863 1866 Ludwig Renner, Gustav Hein Karlovy Vary Lázně III. Mlýnské nábř. 5