Albert Pio
1847 – 1907

působiště

Wien


dílo

Lány zámek - přestavba
zámecké přestavby