Ernst Rentsch
1876 – 1952

působiště

Berlin


dílo

Ústí nad Labem vila Carla Hermanna Wolfruma Velká hradební 49
Ústí nad Labem vila Ludwiga Wolfruma - přestavba