Franz Sablik
1847 – 1907

působiště

Praha


prameny a literatura

Hofrat Professor Franz Sablik †, Technische Blätter 39, 1907, s. 81-84.


dílo

1900 Bílina obnova lázní (nová podoba pramenů, stavba kolonád, laboratoria, zasilatelství vod) Bílina - Lázně Kyselka
Praha pavilon knížete Lobkowitze na Jubilejní výstavě
1897 Praha německá technická vysoká škola Praha - Nové Město
Sedlec-Prčice kostel sv. Jeronýma s farou
Chroustníkovo Hradiště radnice
Libčice nad Vltavou kostel sv. Bartoloměje - přístavba sakristie a presbytáře
Liberec výstavní pavilon kn. Lobkowitze
cukrovary a pivovary
restaurování patronátních kostelů a zámků
Český Dub dělnická kolonie
Jezeří (Horní Jiřetín) lázeňské budovy a zařízení
hospodářské budovy, pivovary a továrny na panství Lobkowitzů
Příchovice (Kořenov) hřbitovní kaple
Roudnice nad Labem zámek - restaurování
Sulejovice kasino a sálová budova