Artur Brausewetter
1849 – 1920

působiště

Liberec, Brno