Bernhard Schreiber
1833 – 1894

působiště

Dresden


dílo

1871 1874 Teplice divadlo městské
1881 Liberec divadlo městské 2. cena
1882 Rumburk škola tkalcovská 1. cena