Thomas Schwarz

dílo

1878 České Budějovice radnice nová nám. Přemysla Otakara II. 2