Leopold Simony
1859 – 1929

působiště

Wien


dílo

Chrudim průmyslový komplex
Chrudim dělnické domky obuvnické fy Popper