Ignác Ullmann

dílo

Česká Kamenice chudobinec Tyršova