Helmut Camillo Wagner-Freynsheim
1889 – 1968

působiště

Wien


dílo

Hluboká nad Vltavou venkovský dům hr. Schwarzenberga