Ludwig Zettl
1821 – 1891

působiště

Wien


prameny a literatura

Wurzbach, 1890, s. 351-352.


dílo

1878 1879 Praha nájemní dům Washingtonova 23, Praha - Nové Město