H. Zuppelli

dílo

F. Josef Brandeis, Česká Lípa budova státní finanční správy Čs. armády