Max Daut
1887 – 1961

působiště

Jablonec nad Nisou


prameny a literatura

Petr Nový, Materiály o životě ing. Maxe Dauta, Jablonecký měsíčník 2007, č. 4.


dílo

Jablonec nad Nisou vila Davida Löbla