Rudolf Dinnebier
1902 – 1973

působiště

Varnsdorf


prameny a literatura

Dana Boková, Tvorba Richtera a Dinnebiera, in: DVZ 12, 2002, č. 2, s. 18-25.


dílo

1934 Varnsdorf punčochárna Julius Kunert - výrobní haly Východní / Pletařská