Franz Drobny

působiště

Karlovy Vary


dílo

1904 Karlovy Vary škola měšťanská
1906 Karlovy Vary lázně Alžbětiny (V.) Smetanovy sady 1
1908 Rudolf Mimler Karlovy Vary hasičská zbrojnice Na Vyhlídce
1912 Karlovy Vary škola reálná