tělocvična něm. turnerů
Děčín

architekt:
projekt:
stavba:
soutěž:
realizace: Ano