tělocvična něm. turnerů - přestavba
Děčín

architekt:
projekt:
stavba: 1920 – 1930
soutěž:
realizace: Ano