tělocvična něm. turnerů
Ervěnice

architekt:
projekt:
stavba:
soutěž:
realizace: Ano