obchodní akademie, hostinská škola, rozšíření dívčího reálného gymnázia
Karlovy Vary

architekt:
projekt: 1925
stavba:
soutěž: 2. cena
realizace: Ne