Schillerův pomník
u vchodu PosthofPromenade  |  Karlovy Vary

architekt:
projekt:
stavba: 1908 – 1909
soutěž:
realizace: Ano