spořitelna
Rakovník

architekt:
projekt:
stavba:
soutěž: S - čestný diplom
realizace: Ano