kolonie úřednických a dělnických domků
Nymburk

architekt:
projekt:
stavba: 1870 – 1873
soutěž:
realizace: Ano