spořitelna a záložna
Podbořany

architekt:
projekt:
stavba: 1877
soutěž:
realizace: Ano