spořitelna
Felberova 9  |  Liberec

architekt:
projekt: 1888
stavba: 1888 – 1891
soutěž:
realizace: Ano

východní průčelí obrácené do Zámeckého náměstí s parkovou úpravou / foto: Severočeské muzeum v Liberci


vstupní průčelí obrácené do ul. Felberovy


detail mříže hlavního vstupu


detail mříže hlavního vstupu