škola státní reálná
Teplice

architekt:
projekt: 1902
stavba:
soutěž: Ano
realizace: Ne