evangelická hřbitovní kaple
Tesařov

architekt:
projekt:
stavba: 1908 – 1909
soutěž:
realizace: Ano