spořitelna městská + městský úřad
Mírové nám. 5  |  Ústí nad Labem

architekt:
projekt:
stavba: 1937 – 1939
soutěž:
realizace: Ano