lesní kaple
Kundratice (Hlinná)

architekt:
projekt:
stavba: 1906
soutěž:
realizace: Ano