evangelický kostel + fara + byt kostelníka
Horní 1300  |  Kraslice

architekt:
projekt: 1911
stavba: 1911 – 1912
soutěž:
realizace: Ano