chemický ústav něm. techniky
Horská 3, Praha - Nové Město  |  Praha

architekt:
projekt: 1911
stavba: 1912 – 1919
soutěž:
realizace: Ano