Zemský ústav choromyslných
Dobřany

architekt:
projekt: 1875
stavba: 1876 – 1880
soutěž: dělená 3. cena
realizace: Ne