situační plán universitních budov na Slupi
Praha

architekt:
projekt: 1897
stavba:
soutěž:
realizace: Ne