Německý dům
Litoměřice

architekt:
projekt:
stavba: 1874
soutěž:
realizace: Ano