Heinrich Anton Koechlin
1856 – 1938

Wirkungsort

Wien


Werk

České Budějovice gymnázium
Praha Lottoamtsrealitäten
Ústí nad Labem celní úřad