Josef Maria Olbrich
1867 – 1908

Wirkungsort

Wien, od 1898 Darmstadt, od 1907 Düsseldorf