Martin Stelzer
1815 – 1894

Wirkungsort

Plzeň


Werk

1859 Plzeň synagoga Stará mezi ul. Smetanovy sady a Americká
Plzeň německý dům (kasino) Goethova