Ignác Ullmann

Werk

Česká Kamenice chudobinec Tyršova