škola chlapecká obecná a mešťanská
Český Krumlov

Architekt:
Projekt:
Bau: 1895
Wettbewerb: 2. Preis
realisiert: Ja