děkanství - přestavba
Dómské nám. 3  |  Litoměřice

Architekt:
Projekt:
Bau: 1900
Wettbewerb:
realisiert: Ja