spořitelna
Felberova 9  |  Liberec

Architekt:
Projekt: 1888
Bau: 1888 – 1891
Wettbewerb:
realisiert: Ja

východní průčelí obrácené do Zámeckého náměstí s parkovou úpravou / foto: Severočeské muzeum v Liberci


vstupní průčelí obrácené do ul. Felberovy


detail mříže hlavního vstupu


detail mříže hlavního vstupu