hrobka rodiny Richter
Raspenava

Architekt:
Projekt:
Bau: 1895
Wettbewerb:
realisiert: Ja