rozhledna Hard - přestavba
Sokolov

Architekt:
Projekt:
Bau:
Wettbewerb:
realisiert: Ja