domky dělníků a zaměstnanců přádelny bavlny Kuffler
Brodce

Architekt:
Projekt:
Bau: 1906
Wettbewerb:
realisiert: Ja